Публична поканаПублична покана:  "Доставката и въвеждането в експлоатация на пат машина, компресор за въздух, валкираща машина, трашачна машина".Вижте Поканата от Тук

Оферта

Примерна методика за оценка

Декларация

Изисквания-Оферти

Примерен Договор


Изтекла 30.08.2016г.